BETA Versie DE ONAFHANKELIJKE VERGELIJKINGSSITE
VOOR BEDRIJFSFINANCIERINGEN

De Financieringstest

Met deze financieringstest komt u er direct achter welke financier het beste bij uw onderneming past en krijgt u een indicatie van de kosten over de totale looptijd.
De test is gratis, anoniem en vrijblijvend en u kunt de test zo vaak doen als u wilt. Wanneer u op MATCH! klikt gaat ons systeem aan het werk en krijgt u direct alle resultaten op een rij.

Gewenst bedrag en looptijd

Begin met invullen welke bedrag u wilt lenen en in hoeveel tijd u dit denkt terug te betalen. Houdt er rekening mee dat u voldoende aflossingscapaciteit moet hebben om de lening terug te kunnen betalen.

Gewenst bedrag:    Het door u gewenste bedrag wordt vergeleken met de financieringsproducten en de ratio's waar de financier rekening mee houdt. Varieer hiermee indien u geen resultaten krijgt.
Gewenste looptijd: jaar   Let op dat u niet een te lange looptijd kiest. Hierdoor kan het aantal mogelijke financiers ernstig beperkt worden.
Financiering is benodigd binnen: maanden   Indien u snel financiering nodig heeft, wordt het aantal financiers ster beperkt. Veelal bent u afhankelijk van investeerders die nog gezocht moeten worden (ingeval van crowdfunding) of van uitgebreide controles t.a.v. uw kredietwaardigheid.

Doel

Sommige financieringen zijn alleen voor een bepaald doel bestemd. Geef hieronder aan waar u uw financiering voor nodig heeft.

Doel van de financiering:   Kies 'werkkapitaal' indien u tijdelijke overbrugging nodig heeft. Heeft u verlies gemaakt en daardoor een liquiditeitstekort, kies dan 'Anders'. Is overbrugging bedoelt om structurele groei te realiseren, kies dan 'groei'

Achterstelling

Sommige financiers willen niet achtergesteld worden ten opzichte van een bank (bijvoorbeeld andere banken). Andere financiers vinden het prima om achtergesteld te worden, maar vragen dan wel een persoonlijke borgstelling. Vink hieronder aan wat voor u van toepassing is.

Ik heb al een bankfinanciering   Ook een andere financiering die voor gaat ten opzichte van een nieuw aan te trekken lening geldt als bankfinanciering.
Ik ben bereid een persoonlijke borgstelling af te geven   Wellicht bent u niet bereid om een persoonlijke borgstelling te verstrekken, maar het kan zijn dat u hiermee een belangrijke categorie financiers uitsluit. Afhankelijk van uw situatie kan het daarom verstandig zijn deze optie toch aan te vinken.

Uw onderneming

De rechtsvorm en leeftijd van uw onderneming kan bepalend zijn voor de aanleververeisten of de financierindbereidheid. Daarom vragen wij u ook onderstaande velden in te vullen.

Rechtsvorm van uw onderneming:   Vul hier de rechtsvorm van uw onderneming in.
Aantal afgeronde boekjaren:   Een boekjaar geld als afgerond wanneer de voorlopige jaarrekening opgesteld is. Een financier kan u nog wel vragen om deze definitief te maken voordat deze beoordeeld wordt.
Branche:   Indien u in meerdere branches actief bent, kies dan belangrijkste.

Financiele gegevens

Om uw aanvraag te kunnen matchen met de vragen van de financiers hebben wij een aantal financiele gegevens van u nodig. Wij vragen om genormaliseerde cijfers. Wij vragen u om hier conservatief mee om te gaan. Des te groter zal de kans zijn dat u de juiste financier treft.

Genormaliseerde omzet:   Vul hier de omzet in van het afgelopen jaar. Als deze door bijzondere omstandigheden hoger of lager uitviel dan gebruikelijk, corrigeer dan hiervoor. Indien uw omzet sterk groeiend of krimpend is, vul dan de verwachte omzet voor het lopende jaar in, waarbij u rekening gehouden heeft met de trend. Wees conservatief om de kans op financiering zo groot mogelijk te houden.
Genormaliseerde winst voor belasting:   Vul hier de winst voor belasting in van het afgelopen jaar. Als deze door bijzondere omstandigheden hoger of lager uitviel dan gebruikelijk, corrigeer dan hiervoor. Indien uw winst sterk groeiend of krimpend is, vul dan de verwachte winst voor het lopende jaar in, waarbij u rekening gehouden heeft met de trend. Wees conservatief om de kans op financiering zo groot mogelijk te houden.
Jaarlijkse afschrijving:   Indien u verwacht veel te investeren, verhoog uw afschrijving van het afgelopen jaar dan met de afschrijving over de nog te maken investeringen.
Jaarlijkse rentelasten:   U hoeft geen rekening te houden met de nog aan te trekken financieringen
Eigen vermogen:   Ga uit van de balans uit de meest recente definitieve jaarrekening
Achtergestelde (aandeelhouders) leningen:   Een lening is achtergesteld indien deze geen pandrecht op activa heeft, of dit recht na het pandrecht van een ander (bijvoorbeeld de bank) komt.
Balanstotaal:   Ga uit van de balans uit de meest recente definitieve jaarrekening

Zekerheden

Sommige financieringsproducten worden alleen verstrekt op basis van zekerheden. Vul hieronder in wat de balanswaarde van uw zekerheden. Indien deze al verpand zijn, vink dat dan aan.

Waarde vastgoed:         Al verpand     Ga uit van de waarde op balans uit de meest recente definitieve jaarrekening. Indien er hypotheek rust op het vastgoed, vink dat 'Al verpand' aan.
Waarde voorraad:         Al verpand     Ga uit van de waarde op de balans uit de meest recente definitieve jaarrekening
Waarde machines/vervoermiddelen/anders:         Al verpand     Als u machines of vervoermiddelen geleased heeft (middels financial lease) vink dan aan 'Al verpand' aan.
Waarde debiteuren:         Al verpand     Ga uit van de balans uit de meest recente definitieve jaarrekening. Indien uw debiteuren verpand zijn aan de bank of als u gebruik maakt van factoring, vink dan 'Al verpand' aan.

Weet u zeker dat u alle gegevens juist heeft ingevuld? Zo ja, klik dan nu op "Match!"

Copyright: Fundingmatcher.nl

Sitemap

Home

De Test

Financiers

 Banken
  ABN AMRO
  ASN Bank
  Deutsche Bank
  ING Bank
  Rabobank
  SNS Bank
  Triodos Bank
 Crowdfunding
  Capital Circle
  Collin Crowdfund
  Crowd About Now
  Funding Circle
  Geldvoorelkaar
  Kapitaal op maat


 Overige Financiers
  Fundiq

  NEOS
  NPEX
  Qredits

Support
 Bedrijfsplan
 FinanciĆ«le modellering
Overons
 Hoe werkt het?
 Kind van de tijd
 Dienstverlening

Contact