BETA Versie DE ONAFHANKELIJKE VERGELIJKINGSSITE
VOOR BEDRIJFSFINANCIERINGEN

Financieel modelleren

Uw bedrijfsactiviteiten vatten in een financieel model is één van de moeilijkste taken die u als ondernemer heeft. Het is echter essentieel dat u uw onderneming volledig financieel kunt onderbouwen. U moet weten wanneer er hoeveel geld binnenkomt, waar dit vandaan komt en waar dit weer aan uitgegeven wordt. Een financier vraagt van u continue 'in control' te zijn. Dat wil zeggen dat u weet waar uw winst (of verlies) vandaan komt, waar deze winst vervolgens blijft of hoe uw verlies gefinancierd en vooral aan welke knoppen u kunt draaien om uw financieringsbehoefte te beïnvloeden.

Een financieel model staat bestaat uit 3 onderdelen:
  • Een resultatenrekening: Hieruit blijkt hoeveel winst u met uw onderneming maakt. Een goede geprognosticeerde resultatenrekening is opgebouwd uit hoeveelheden en inkoop- of verkoopprijzen.
  • Een balans: Hieruit blijkt wat uw bezittingen en uw schulden zijn en hoeveel eigen vermogen u vervolgens nog over heeft. Het prognosticeren van de balans wordt meestal vergeten, maar is heel belangrijk om een volledig beeld van een onderneming te krijgen.
  • Een kasstroomoverzicht: Hierin ziet u wat er werkelijk gebeurt op uw bankrekening. Het bestaan uit drie onderdelen:
    • De operationele kasstroom: Hoeveel geld gaat er werkelijk uw operationele activiteit in en hoeveel komt er uit?
    • De investeringskasstroom: Wat besteedt u aan vaste productiemiddelen?
    • De financieringskasstroom: Als u een tekort heeft, met welke leningen vult u dit dan aan? Of als u een lening heeft; hoeveel van uw kasstromen gebruikt u voor aflossing van deze leningen?
Als u bovenstaande overzicht juist opgesteld heeft, dan kunt u altijd alles rondrekenen. Uw begin en eindsaldo op de bank klopt altijd met de mutaties in het kasstroomoverzicht. Uw eigen vermogen neemt altijd toe met uw winst en af met uw dividenduitkeringen, et cetera, et cetera...

Heeft u hulp nodig?

U hoeft zelf niet degene te zijn die de financiële modellering uitvoert. U kunt hiervoor meestal terecht bij uw accountant of administratiekantoor. Heeft u deze nog niet, of wilt u graag sparren met een buitenstaande met verstand van zaken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan doorverwijzen naar een van onze professionele partners op het gebied van financiële modellering.Copyright: Fundingmatcher.nl

Sitemap

Home

De Test

Financiers

 Banken
  ABN AMRO
  ASN Bank
  Deutsche Bank
  ING Bank
  Rabobank
  SNS Bank
  Triodos Bank
 Crowdfunding
  Capital Circle
  Collin Crowdfund
  Crowd About Now
  Funding Circle
  Geldvoorelkaar
  Kapitaal op maat


 Overige Financiers
  Fundiq

  NEOS
  NPEX
  Qredits

Support
 Bedrijfsplan
 Financiële modellering
Overons
 Hoe werkt het?
 Kind van de tijd
 Dienstverlening

Contact