BETA Versie DE ONAFHANKELIJKE VERGELIJKINGSSITE
VOOR BEDRIJFSFINANCIERINGEN


Dienstverlening

Matching bedrijven en financiers

Fundingmatcher.nl analyseert de eigenschappen van uw bedrijf en vergelijkt deze met de financieringscriteria van de financier. De match wordt weergegeven als percentage. Indien er criteria zijn wat voor de financier als harde eis geldt en uw bedrijf voldoet hier niet aan, dan is de match automatisch 0%. De test die u op fundingmatcher.nl kunt uitvoeren geeft alleen die financiers met haar financieringsproducten aan die een match kennen hoger dan 75%.

Vergelijking van financieringslasten en transactiekosten

Fundingmatcher.nl sorteert alle financiers met een matchingpercentage van hoger dan 75% op volgorde van maximale financieringslasten over de gehele looptijd van de lening. De looptijd wordt door u bepaald bij de invulling van uw financieringsbehoefte. De lasten bestaan in ieder geval uit rentelasten, maar ook uit een transactiefee die u bij praktisch iedere financier dient af te rekenen. De hoogte van deze fee is afhankelijk van de standaarden van de financier. In sommige gevallen dient u een consultant in te schakelen die u in uw financieringsaanvraag begeleid, maar betaalt u geen transactiekosten. In dat geval heeft Fundingmatcher.nl afspraken met diverse partijen en de consultantskosten alsnog vertaald naar vooraf vastgestelde transactiekosten. De lasten worden in bijna alle gevallen weergegeven als een range waarbinnen de financieringslasten zullen vallen en zijn altijd gebaseerd op een lineaire aflossing van de gehele lening. Op die manier kan de vergelijkbaarheid gewaarborgd worden.

Controleren van volledigheid en doorsturen van financieringsaanvragen

Fundingmatcher.nl controleert de compleetheid van de financieringsaanvraag, maar doet geen inhoudelijke beoordeling van de financieringsaanvraag. Indien de financieringsaanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons twee maal een herinnering met tussenpozen van 48 uur. Is de financieringsaanvraag dan nog niet compleet, maar er is al wel meer dan 60% van de bijlagen toegevoegd, dan sturen wij de aanvraag incompleet door. Indien de bijlagen niet meer dan 60% compleet zijn, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Hiervan ontvangt u na drie maal 48 uur bericht. Het staat u in dat geval altijd vrij een aanvraag opnieuw in te dienen.

Onafhankelijkheid

Fundingmatcher.nl vergelijkt de financiers met behulp van een algoritme dat iedere financier en elke bedrijf op dezelfde manier behandelt. Het algoritme vergelijkt de eigenschappen van uw bedrijf met de vereisten van de financiers welke uit ervaring en uit openbare bronnen blijken. Indien een financier de vereisten van een financieringsproduct wil aanscherpen, waardoor rente range smaller kan worden en daarmee de maximale rente verlaagd kan worden, dan betaalt zij over de aanvragen via Fundingmatcher.nl een lead-fee. De lead-fee kan verschillen per financier.


Klachtenprocedure

Een klacht over Fundingmatcher.nl

Fundingmatcher.nl streeft er continu naar haar dienstverlening te optimaliseren en u zo goed mogelijk te adviseren. Bent u echter toch niet tevreden over dienstverlening van Fundingmatcher.nl dan kunt u een email sturen naar info@fundingmatcher.nl, voorzien van emailadres en telefoonnummer. Binnen 48 uur nemen wij telefonisch contact met u op om u aan te geven hoe wij met uw klacht om zullen gaan en hoe lang dat het ongeveer zal duren uw klacht af te handelen.

Een klacht over één van de financiers

Voor klachten over de financier verzoeken wij u zicht e richten tot de betreffende financier. Indien uw klacht daar niet of onvoldoende in behandeling wordt genomen, kunt u zich richten tot Fundingmatcher.nl en zullen wij u ondersteunen.


Privacy Statement

Voor het maken van een vergelijking op onze website ontkomt men er niet aan om bedrijfsgevoelige gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat u daar moeite mee kunt hebben. We leggen u graag uit waar we de gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. Lees hier ons Privacy Statement.


Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Independer van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Fundingmatcher.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is en uitkomsten van matches en kostenvergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Komt u ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur uw e-mail naar info@fundingmatcher.nl of neem contact met ons via het contactformulier.

Rechten

Fundingmatcher.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fundingmatcher.nl.

Wijzigingen

Fundingmatcher.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.
Copyright: Fundingmatcher.nl

Sitemap

Home

De Test

Financiers

 Banken
  ABN AMRO
  ASN Bank
  Deutsche Bank
  ING Bank
  Rabobank
  SNS Bank
  Triodos Bank
 Crowdfunding
  Capital Circle
  Collin Crowdfund
  Crowd About Now
  Funding Circle
  Geldvoorelkaar
  Kapitaal op maat


 Overige Financiers
  Fundiq

  NEOS
  NPEX
  Qredits

Support
 Bedrijfsplan
 Financiële modellering
Overons
 Hoe werkt het?
 Kind van de tijd
 Dienstverlening

Contact