BETA Versie DE ONAFHANKELIJKE VERGELIJKINGSSITE
VOOR BEDRIJFSFINANCIERINGEN

Een bedrijfsplan schrijven

Veel financiers verwachten van u een bedrijfsplan. Zij willen weten dat u een visie op de toekomst heeft en u een realistisch en haalbaar beeld heeft van waar u met uw onderneming naar toe gaat. Daarbij is het belangrijk dat de kwalitatieve onderbouwing doorberekend wordt in een kwantitatieve onderbouwing. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wanneer u zegt dat u naar personeel aanneemt, u er ook bij vermeld hoeveel personeel, welke niveau dit personeel heeft, hoeveel dit personeel gaat verdienen en wat de invloed van het personeel is op de productiecapaciteit, ondersteunende capaciteit of verkoopcapaciteit. Hoe verder u uw beslissingen onderbouwt en specificeert des te beter uw bedrijfsplan en des te groter uw kans dat u financiering gaat verkrijgen.

De belangrijkste onderdelen van een bedrijfsplan zijn:
  • Een stuk over de markt: In welke markt begeeft u zich? Is dit een groeimarkt? Wat zijn de toetredingsdrempels en de concurrenten?
  • Een stuk over u zelf: Wat is uw achtergrond en ervaring? Waarom denkt u met uw onderneming te kunnen slagen in de markt?
  • Een onderdeel over uw product of dienst: Wat is uw product? Waarin onderscheidt u zich van uw concurrentie? Hoe gaat u de verkoop en productie van uw product organiseren?
  • Een financiële onderbouwing: Hoeveel gaat u investeren en waarin? Hoeveel zijn de opbrengsten en kosten per periode? Wat is het verloop van uw financieringsbehoefte?


Copyright: Fundingmatcher.nl

Sitemap

Home

De Test

Financiers

 Banken
  ABN AMRO
  ASN Bank
  Deutsche Bank
  ING Bank
  Rabobank
  SNS Bank
  Triodos Bank
 Crowdfunding
  Capital Circle
  Collin Crowdfund
  Crowd About Now
  Funding Circle
  Geldvoorelkaar
  Kapitaal op maat


 Overige Financiers
  Fundiq

  NEOS
  NPEX
  Qredits

Support
 Bedrijfsplan
 Financiële modellering
Overons
 Hoe werkt het?
 Kind van de tijd
 Dienstverlening

Contact